Skip to main content

Over HEROS (KRAANVERHUUR) B.V.

Vanuit Moerdijk en Antwerpen werkt Team HEROS (Kraanverhuur) B.V. met toewijding aan het bieden van efficiënte en veilige totaaloplossingen voor verticaal en horizontaal transport op diverse projecten. Met onze missie om het kennisniveau voortdurend te verhogen, speelt ons team een cruciale rol in het bereiken van de overkoepelende doelen van de organisatie: potentiële klanten overtuigen om HEROS in te schakelen voor hun projecten.

Doelstellingen en Missie:
De hoofddoelstellingen van het team zijn duidelijk gedefinieerd: efficiënte en veilige totaaloplossingen bieden. Deze dragen bij aan het aantrekken van klanten en het versterken van de organisatorische doelen. De missie, gebaseerd op kennisdeling en ervaringsgroei, geeft aan hoe ons team voortdurend streeft naar verbetering.

Teamleden:
Met 20 medewerkers in Moerdijk en 13 in Antwerpen, selecteren wij zorgvuldig nieuwe medewerkers op basis van diploma’s/ certificaten, gesprekken, en een gevoel van geschiktheid binnen ons bedrijf. Wij kijken hierbij ook naar woonplaats, carrière pad, en referenties.

De teamleden, met functies als kraanmachinisten en autolaadkraan­chauffeurs, werken zelfstandig, maar wel onder leiding van de planner en bedrijfsleider. De sfeer binnen ons bedrijf is gemoedelijk te noemen wat het werken binnen ons team heel prettig maakt.

Structuur en Organisatie:
De voorgestelde structuur benadrukt zelfstandig werken, met de planner als leidinggevende. Besluitvorming gebeurt op basis van input van klanten en teamleden, terwijl de machinisten op de grote telescoopkranen in sommige gevallen leidinggeven aan collega’s die de ballast van de kraan vervoeren en aanwijzingen geven aan de machinist.

Communicatie:
Directe communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, wordt gefaciliteerd door verschillende kanalen, waaronder Cleverdesk. Omdat wij geen vergaderingen hebben, wordt informatie gedeeld via toolboxen en andere digitale platforms. Wij hebben dus geen vergadercultuur binnen ons bedrijf.

Hulpbronnen:
Financiële middelen worden intern en extern verkregen om het machinepark te vernieuwen en uit te breiden. Zo zijn wij in staat om ons machinepark iedere tien jaar te vernieuwen. Nieuwe machinisten en autolaadkraanchauffeurs zijn hierbij essentieel.

Tijdlijn, Geschiedenis, en Planning:
Het team is permanent en streeft naar positieve jaarcijfers. Samenwerking tussen de teams en een focus op de Belgische markt zijn strategieën om mogelijke economische recessie op de Nederlandse bouwmarkt te overwinnen. Zo is er per vestiging één team. De teams van Moerdijk en Antwerpen blijven gescheiden, maar de mate van samenwerking zal worden verhoogd, om zo een maximale bezettingsgraad te kunnen bereiken.

Samenwerking met andere Teams:
Samenwerking met andere kraanverhuurbedrijven wordt gefaciliteerd door permanente communicatie tussen de planners van Heros en van andere kraanverhuurbedrijven.

Risico’s en Problemen:
Risico’s
, zoals een afname van werk, worden proactief aangepakt door zich te concentreren op specifieke projecten en indien nodig het bedrijf te laten inkrimpen. Een voorbeeld hiervan is wel het project Oosterweelverbinding, dit project zal meerdere jaren in beslag gaan nemen. Mocht dit niet voldoende zijn dan zullen wij er in het ergste geval voor moeten kiezen om het bedrijf te laten inkrimpen.

Problemen, op dit moment is het lastig om nieuwe kraanmachinisten en autolaadkraanchauffeurs te vinden. Dit probleem ondervinden we al langere tijd. Wat jammer is want wij bieden een zeer leuke werksfeer met bijbehorende beloning en modern materieel. Neem eens contact met ons op dan kijken we samen of wij een passende baan voor je hebben.

Training en Ontwikkeling:
Teamleden worden aangemoedigd om extra TCVT-certificaten te behalen, wat bijdraagt aan hun brede inzetbaarheid. Denk hierbij aan: TCVT W4-01, W4-04 of W-06, Code 95 en VCA-basis.

Feedback en Evaluatie:
Feedback wordt verzameld via verschillende kanalen, zoals kwaliteitsoverleg, toolboxen en klachtenformulieren. Hier gaan wij serieus mee aan de slag. Later evalueren wij wat dit voor opdrachtgever en Heros opgeleverd heeft.

Werkwijze:
Wij werken graag met korte lijnen, zo wordt de werkwijze gestroomlijnd via Cleverdesk. De medewerker voert op basis hiervan de opdracht(en) op locatie uit. Zodra de medewerker daarmee klaar is laat hij de werkbon aftekenen en registreert zijn uren. Onregelmatige werktijden zijn inherent aan onze branche, en er zijn geen vaste werktijden. Ons werk is enigszins seizoen gebonden.

Ontspanning:
Personeelsuitjes, jaarlijkse barbecues en een actieve personeelsvereniging zorgen voor een gemoedelijke sfeer binnen ons bedrijf. Jubilea worden bescheiden gevierd, en hoewel er geen ontspanningsfaciliteiten in ons bedrijfspand zijn, vinden medewerkers toch ontspanning op locatie bij klanten.

Tot slot:
Met een solide structuur, proactieve aanpak van risico’s, en een focus op zowel professionele ontwikkeling als teamontspanning, heeft Team HEROS (kraanverhuur) B.V zich gevestigd als een betrouwbare speler in de wereld van horizontaal en verticaal transport. HEROS toewijding aan veiligheid, efficiëntie en groei vormt de ruggengraat van dit succesverhaal.

Huur een kraan